راستش مطلب خاصی به ذهنم نرسید این بیت شعر به ذهنم خطور کرد گفتم به عنوان مطلب جدید استفاده کنم البته با این دوره زمونه هم همخونی داره چون دلها خیلی سرد شدن وهمه به عناوینی خود را گرفتار زندگی میدونند وهمین گرفتاری را بهونه میکنند تا از هم بی خبر باشند .جالبه که وقتی یکی خدای نکرده بمیره همه در ختمش حاضر می شوند وازش یاد میکنند .به نظر این حقیر با یک پیام کوتاه هم میشود یادی از یکدیگر بکنیم نه؟

+ نوشته شده توسط غفار عبدی در 91/09/22 و ساعت 23:14 |
به نظر می رسد کسی از بروبچه های ده با اینترنت میونه خوبی ندارند ویا حال وحوصله وب گردی را ندارند ..........

نمی دانم ......


+ نوشته شده توسط غفار عبدی در 91/08/17 و ساعت 14:18 |
به نام خداوند هستی بخش 

هم ولایتی عزیز بر آن شدم تا با ساختن یک وب اهالی را در یک محیط مجازی دور هم جمع کنم نظر شما چیست؟

+ نوشته شده توسط غفار عبدی در 91/08/10 و ساعت 0:15 |


Powered By
BLOGFA.COM